NGỮ PHÁP

Ngữ pháp tiếng Nhật jlpt n4 Toàn bộ ngữ pháp N4 được biên soạn và tổng hợp dựa trên bộ sách “Minano Nihongo” .

Ngữ pháp là một cách thức để hiểu về ngôn ngữ. Và ngôn ngữ nào cũng vậy, ngữ pháp là thứ vô cùng quan trọng, đặc biệt là một ngôn ngữ khó như tiếng Nhật. Làm sao để học tốt ngữ ngữ pháp, học tốt tiếng Nhật đây? Trước hết phải tìm hiểu rõ về đặc trưng của nó đã nhé.

Tổng quan ngữ pháp tiếng Nhật có những đặc tính sau:
  • Thuộc từ được để ở cuối câu
  • Động từ (動詞 – Dōshi) không chia theo danh xưng, giống sinh học và số lượng
  • Tiếng Nhật không có mạo từ
  • Đại đa số danh từ không có số nhiều
  • Trợ từ được đặt ở cuối chữ hay cuối câu để biểu thị sự quan hệ giữa các chữ trong câu hoặc gia tăng thêm nhiều nghĩa
  • Chủ từ và túc từ thường được giản lược nếu như đã hiểu chúng là gì trong câu
  • Có hai thể loại văn trong tiếng Nhật là thể thông thường “ふつうけい”  và thể lịch sự “てねいけい ”  trong đàm thoại tùy trường hợp sử dụng

2. Văn tự của tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật nói riêng và tiếng Nhật nói chung có ba loại văn tự:
  • Hiragana (ひらがな )
  • Katakana (カタカナ )
  • Kanji (漢字 – Hán tự)